Logo

BISHOP SARGANT SCHOOL & P. U COLLEGE

Our Faculty

  Principal
  Mrs. A. M. Florence
   
  Teachers
1 Mrs. Mary Sophia
2  Mrs. Sheela Isaac
3 Mrs. Margaret Sumalatha
4 Mr. Chandrashekar B.
5 Mrs. Bhagyamma C.
6 Mr. Manjunatha H.S.
7 Mrs. Rajarajeswari B. J
8 Mrs. Janet Nandini Sushma
9 Mrs. Thejashwini B
10 Mrs. Babitha Rosaline
11 Mr. Anil Kumar  M J
12 Mrs. Sangeetha Ratnakar
13 Ms. Arathi Patil
14 Mr. Pradeep P.
15 Mrs. Suman T.P.
16 Mrs. Nashatunnisa
17 Mrs. Roopa D
18 Mrs. Bhageerathi
19 Mrs. Shubhashini P. Yaragatti
20 Mrs. Chandra Pushpakala W
21 Mr. Ajay
22 Mrs. Anu 
23 Mrs. Shashikala
24 Mrs. Sowmya
25 Mrs. Yavalin Grace
26 Mrs. Florance Robin
27 Mrs. Ashalatha
28 Mrs. Deena 
29 Mr. Daniel C.
30 Mrs. Suman Savitha
31 Mrs. Sonia J.
32 Mrs. Adlin Stella Prasad
33 Mrs. Latha Mani
34 Mrs. Reena Elizabeth
35 Mrs. Christine
36  Mrs. Ruksana Jabeen
37 Mrs. Shylashree. H
38 Mrs. Suchetha.S
39 Mrs. Babitha J
40 Mr. Raj Kumar
41 Mrs. Nalina K.
42 Mrs. Sneha Pradha
43 Mrs. Sowmya G
44 Mrs. Smitha Piery Robert
45 Mrs. Deena Raj
46 Mrs. Sunitha K
47 Mrs. Bhavya Kiron
48 Ms. Sahana Satyavathi
49 Mrs. Thanuja.P
50 Mrs. Catherine Reshma
51 Mrs. Seema Sudhir
52 Mrs. Thejamary
53 Mrs. Aruna Henry 
54 Mrs. Prarthana Raj
55 Ms. Reshma Ushaini
56 Mrs .Sushma  Gabriel
57 Mrs. Chandana
58 Ms. Megha Christina
59 Mrs. Victoria Moses
60 Mr. Mylappa
61 Mrs. Kushala S
62 Mrs. Shruthi M
63 Mrs. Shreedevi
64 Mrs. Sunitha S R
65 Mrs. Krupa Rajaneesh
66 Mr. Vijaykumar K
67 Mrs. Shobha R B
68 Mrs. Amulya
69 Mrs. Sowmya C
70 Mrs. Sujatha
71 Mrs. Sonia Dsouza
72 Mrs. Pushpavathi S
73 Mrs. Kavyamani D S
74 Ms. Shruthi U
75 Mrs. Pavithra G N
76 Mrs. Sheethal K
77 Mrs. Smitha Rani S P
   
 

Office Staff

1 Mr. Edwin Sudhakar
2 Mr. Sunil Kumar P
3 Mrs. S Rajalakshmi 
4 Mr. Balaraju
5 Mrs. Adarsha Margrate Soans
6 Mrs Shwetha
7 Mr. Sonal Ezekiel.S
8 Mrs. Honey.K
9 Mrs. Roopa Prasana Kumar
10 Mrs. Esther Priyadarshini
   
 

Maintenance Staff

1 Mr. M H Kumar
2 Mr. Subash S S
3 Mr. Rakesh
4 Mr. Abraham
5 Mr. Nagaraju A R
6 Mr. Manjunath
7 Mr. Virupakshappa S
8 Mr. Jayappa
9 Mr. Anthony Mutthu
10 Mrs. Sunandamma A T
11 Mrs. Suma K S
12 Mrs. Shylaja
13 Mrs. Kumari Y
14 Mrs. Stella
15 Mrs. Anjanamma
16 Mrs. Shashirekha
17 Mr. James Kumar
18 Mrs. Rosamma
19 Mrs. Agnes Arokiya
20 Mrs. Pramila Kumari
21 Mrs. Ruth Nirmala
22 Mr. John
23 Mr. Michael Vinod
24 Mr. Ashwal P
25 Mr. Dilip Kumar
26 Mr. M. Johnson
27 Ms. Bhagya 
28 Mrs. Pramila Kumari
29 Mrs. Supriya Shalini
30 Mrs.Thilaga
31 Mrs. Anupama
32 Mrs. Manjula
33 Mr. Anush
34 Mr. Jeshwanth